Ayuda
Raíz: *lin-, leng. sustrato, 'lino'
lin(o)- λίνον gr. (sust.), 'lino', 'tejido de lino'
Forma del lexema en español: lin(o)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722