Ayuda
Raíz: eun-, gr., εὐνή, 'lecho'
eun- εὐνή gr. (sust.), 'lecho matrimonial'
1 palabra antigua usa el lexema:
eunuco
2 neologismos usan el lexema:
dispareunia; eunuquismo
Forma del lexema en español: eun


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722