Ayuda
Raíz: baraça, leng. prerromanas, 'lazo'
baraç(a) gallego (sust.), 'lazo', 'cordel'
Forma del lexema en español: baraz


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722