Ayuda
Raíz: *bʰid-, indoe., 'hendir', partir'
fi(n)d(ere) lat. (verbo), 'hendir'
2 palabras antiguas usan el lexema:
bífido, da; fisura
Forma del lexema en español: fi(d)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722