Ayuda
Raíz: *ǵeus-, indoe., 'gustar'
geu- γεύω gr. (verbo), 'gustar'
5 neologismos usan el lexema:
ageusia; cacogeusia; disgeusia; hipogeusia; parageusia
Forma del lexema en español: geusia
Otro lexema latino tiene la misma raíz:
gustu(m) lat., 'gusto'


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722