Ayuda
Raíz: kharak-, gr., χαράσσω, 'grabar'
kharak- χαράσσω gr. (verbo), 'grabar'
2 palabras antiguas usan el lexema:
carácter; característico, ca
1 neologismo usa el lexema:
caracterología
Forma del lexema en español: carac(ter)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722