Ayuda
Raíz: ela-, gr., ἐλαύνω, 'conducir', 'empujar'
elast(o)- ἐλαστός gr. (verbo), 'golpeado', 'dúctil'
2 neologismos usan el lexema:
elastina; elastómero
Forma del lexema en español: elast(o)
Otro lexema griego tiene la misma raíz:
ela-s-m(a) ἔλασμα, gr., 'lámina metálica'


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722