Ayuda
Raíz: psȳkhro-, gr., ψῡχρός, 'frío'
psykhro- ψῡχρός gr. (adj.), 'frío'
Forma del lexema en español: psicr(o)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722