Ayuda
Raíz: mis-, lat., 'enviar'
mis- lat. (verbo), 'enviar'
1 palabra antigua usa el lexema:
remisión
1 neologismo usa el lexema:
neurotransmisor
Forma del lexema en español: mis(or)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722