Ayuda
Raíz: *wedh-/*wōdh-, indoe., 'sacudir'
ōsm(o)- ὠσμός gr. (sust.), 'empuje'
10 neologismos usan el lexema:
endosmosis; exosmosis; hiposmótico, ca; osmobiosis; osmófilo, la; osmorreceptor; osmorregulación; ósmosis; osmótico, ca; quimiosmosis
Forma del lexema en español: osmo


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722