Ayuda
Raíz: *kuku-, indoe., 'cuco' (onomatopeya)
kókkyx κόκκυξ gr. (sust.), 'cuco' (en méd. 'cóccix')
Forma del lexema en español: coccix


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722