Ayuda
Raíz: *ōmo-, indoe., 'crudo'
ōmo- ὠμός gr. (adj.), 'crudo'
1 palabra antigua usa el lexema:
omofagia
Forma del lexema en español: omo


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722