Ayuda
Raíz: *or-s-/*er-, indoe., 'cola'
our- οὐρά gr. (sust.), 'cola'
16 neologismos usan el lexema:
Acanturos; Anopluros; anuro, ra; Braquiuros; cenuro; cenurosis; Dipluros; oxiuro; Proturos; Tisanuros; Urocordados; Urodelos; urogonfo; urópodo; urostega; urósteon
Forma del lexema en español: ur(o)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722