Ayuda
Raíz: *ōle-, indoe., 'codo'
ōle- ὠλένη gr. (sust.), 'codo'
1 palabra antigua usa el lexema:
olécranon
Forma del lexema en español: ole(cranon)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722