Ayuda
Raíz: hep-, gr., ἑπ-, 'cocer', 'hervir'
hép(ō) ἕπω gr. (verbo), 'cocer', 'hervir'
1 neologismo usa el lexema:
catepsina
Forma del lexema en español: (cat)eps(ina)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722