Ayuda
Raíz: kobold, germ., 'duende', 'diablillo'
kobalt al. (sust.), 'cobalto'
Forma del lexema en español: cobal, cobalt(o)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722