Ayuda
Raíz: pau-, gr., παύομαι, 'cesar'
pau- παύομαι gr. (verbo), 'cesar'
1 palabra antigua con cambio de significado usa el lexema:
diapausa
3 neologismos usan el lexema:
andropausia; menopausia; paulospora
Forma del lexema en español: pausa, pausia


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722