Ayuda
Raíz: *h₂uer-, lat., 'abrir', 'cerrar'
op-er(īre) lat. (verbo), 'cerrar'
1 palabra antigua usa el lexema:
opérculo
Forma del lexema en español: oper


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722