Ayuda
Raíz: cartila, lat., 'cartílago'
cartilāgō/cartilāgin- lat. (sust.), 'cartílago'
2 palabras antiguas usan el lexema:
cartilaginoso, sa; cartílago
1 neologismo usa el lexema:
fibrocartílago
Forma del lexema en español: cartilag(o)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722