Ayuda
Raíz: aig-, gr., αἴ-ξ/-γός, 'cabra'
aigο- αἴ-ξ/-γός gr. (sust.), 'cabra'
1 neologismo usa el lexema:
egofonía
Forma del lexema en español: ego


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722