Ayuda
Raíz: *klū-d-, indoe., 'lavar'
kly- κλύζω gr. (verbo), 'batir, lavar'
1 palabra antigua usa el lexema:
clíster
1 neologismo usa el lexema:
hipodermoclisis
Forma del lexema en español: cli(sis), cli(ster)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722