Ayuda
Raíz: fest-, lat., 'exponer'
īn-fest(āre) lat. (verbo), 'atacar'
1 palabra antigua usa el lexema:
infestación
Forma del lexema en español: infesta


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722