Ayuda
Raíz: rūga, lat., 'arruga'
in-rūgā(re) lat. (verbo), 'arrugar(se)'
1 palabra antigua usa el lexema:
arruga
Forma del lexema en español: arruga


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722