Ayuda
Raíz: *piḱ-, indoe., 'colorido'
pikr- πικρός gr. (adj.), 'amargo', 'picante'
1 palabra antigua usa el lexema:
jirapliega
3 neologismos usan el lexema:
picrato; picrina; picrotoxina
Forma del lexema en español: picr(o)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722