Ayuda
Raíz: abdōmen, lat., 'abdomen'
abdō-men lat. (sust.), 'abdomen'
Nota: Con un sufijo -men.
1 palabra antigua usa el lexema:
abdomen
Forma del lexema en español: abdomen, abdomin


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722